dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Phần mềm tiện ích Sắp xếp tiếng Việt trong Excel mien phi,tai lieu Phần mềm tiện ích Sắp xếp tiếng Việt trong Excel mien phi,bai giang Phần mềm tiện ích Sắp xếp tiếng Việt trong Excel mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/14/2014 3:25:58 PM
Filesize: 0.15 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TIỆN ÍCH TRONG EXCEL
Menu trong Excel :

Sắp xếp tiếng việt :

Đổi chữ Hoa-Thường :

Tách – Gộp cột họ tên : Chọn vào là chạy
Tự động lưu bảng tính :

Đọc số : Font Unicode, Vni, TCVN3


Tác giả : Hà Dím
Sinh Viên: CNTT
Gia Vân – Gia Viễn – Ninh Bình
Email : viplam.info@gmail.com
Website: viplam.info