dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề án việc làm phụ lục 1a THCS mien phi,tai lieu Đề án việc làm phụ lục 1a THCS mien phi,bai giang Đề án việc làm phụ lục 1a THCS mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/26/2014 10:11:36 AM
Filesize: 0.16 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phòng GD &ĐT Hoài Ân
Trường : THCS Ân Thạnh

THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/ 6/ 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Họ và tên: Nguyễn Văn Lập
"Ngày, tháng, năm sinh:10/10/1969                     Giới tính: Nam"
"Mã ngạch đang giữ: 15a.201                              Hệ số lương: 3,99"
Thâm niên công tác: 21 năm ( Từ 9/1993 đến 9/2014)
Chuyên ngành đào tạo: Đại học sư phạm Mỹ thuật
"Trình độ đào tạo:            Trung cấp □       Cử nhân, kỹ sư ×          Thạc sỹ □      Tiến sỹ □"
I. CÔNG VIỆC:

STT "Nhiệm vụ, công việc" Ước tính % thời gian thực hiện nhiệm vụ (nếu có thể) Tên sản phẩm "Thời gian thực hiện 1 sản phẩm
tiết/tuần" "Số lượng sản phẩm trung bình/năm
( số tuần) " Tổng thời gian thực hiện/năm (giờ)
1 2=6/A 3 4 5 6= (4× 5)
I Nhóm công việc 1:
"Công việc thứ 1: Xây dựng kế hoạch cá nhân, bộ môn, chủ nhiệm lớp trong năm học."
Phần việc1.1 Giáo viên bộ môn
1 L