dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài thi: Sáng mãi phẩm chất anh Bộ đội cụ Hồ mien phi,tai lieu Bài thi: Sáng mãi phẩm chất anh Bộ đội cụ Hồ mien phi,bai giang Bài thi: Sáng mãi phẩm chất anh Bộ đội cụ Hồ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/7/2014 4:18:57 PM
Filesize: 0.17 M
Download count: 54
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU:
SÁNG MÃI PHẨM CHẤT BỘ ĐỘI CỤ HỒ
Câu 1: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập ngày ,tháng ,năm nào ? Ở đâu ? Tư tưởng chỉ đạo của Bác Hồ khi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là gì ?
TRẢ LỜI:
* Khái quát bối cảnh tình hình trước khi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời. - Những tháng cuối năm 1944, trong lúc trên thế giới phe Đồng minh đang phản công và tiến công phe phát xít, trên khắp các mặt trận, thì ở Việt Nam, theo chủ trương và kế hoạch của Liên tỉnh ủy Cao-Bắc-Lạng, nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn đã sẵn sàng khởi nghĩa. Giữa lúc đó đồng chí Hồ Chí Minh từ Trung Quốc trở về Cao Bằng. Người chỉ thị hoãn cuộc khởi nghĩa Cao-Bắc-Lạng. Tình hình cách mạng nước ta lúc bấy giờ đòi hỏi phải gấp rút tổ chức lực lượng vũ trang cách mạng.
- Từ năm 1941, sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã tập trung chỉ đạo xây dựng các đội tự vệ cứu quốc, tự vệ chiến đấu (tiểu tổ du kích) rộng rãi để chuẩn bị tiến lên thành lập các đội du kích tập trung chính thức và sau nữa tiến tới thành lập quân đội công nông, đó chính là những tổ chức tiền thân của Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
- Ngày 7 tháng 5 năm 1944, trước tình hình quân đội Xô Viết phản công giành thắng lợi trên nhiều mặt trận, căn cứ vào chủ trương của Trung ương Đảng, Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa. Đối với việc xây dựng lực lượng vũ trang, Chỉ thị nêu rõ “ phải hết sức phát triển và thống nhất các đội tự vệ sẵn có và tổ chức những đội tự vệ mới”, trên cơ sở đó tổ chức ra “các bộ đội du kích chính thức”
* Nội dung:
- Tháng 12 năm 1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Được Trung ương Đảng và đồng chí Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ tổ chức và chỉ huy; 17 giờ ngày 22 tháng 12 năm 1944, đồng chí Võ Nguyên Giáp làm lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tại một khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao bằng, đại biểu Liên tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng đến dự chào mừng Đội.
- Khi thành lập Đội gồm 34 chiến sỹ, do đồng chí Hoàng Sâm làm Đội trưởng; đồng chí Xích Thắng (tức Dương Mạc Thạch) làm Chính trị viên. Các đồng chí khác gồm: đồng chí Hoàng Văn Thái phụ trách kế hoạch tác chiến; đồng chí Văn Tiên (tức Lộc Văn Nùng) quản lý. Toàn đội được biên chế thành 3 tiểu đội. Các đồng chí Thu Sơn, Bế Văn Sắt và Xuân Trường làm tiểu đội trưởng. Vũ khí: Đội được trang bị 34 khẩu súng các loại. Đồng chí Hồ Chí Minh gửi 50 đồng tiền Đông Dương cho Đội để làm vốn tài chính ban đầu. Chi bộ đầu tiên gồm có 4 đảng viên. Do đồng chí Xích Thắng làm thư ký chi bộ.
Danh Sách đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân mới thành lập
STT
Tên
Bí danh
Dân tộc
Quê quán

1
Trần Văn Kỳ
Hoàng Sâm
Kinh
Tuyên Hoá, Quảng Bình

2
Dương Mạc Thạch
Xích Thắng
Tày
Nguyên Bình, Cao Bằng

3
Hoàng Văn Xiêm

Kinh
Tiền Hải, Thái Bình

4
Hoàng Thế An
Thế Hậu
Tày
Hà Quảng, Cao Bằng

5
Bế Bằng
Kim Anh
Tày
Hoà An, Cao Bằng

6
Nông Văn Bát
Đàm Quốc Chưng
Tày
Hoà An, Cao Bằng

7
Bế Văn Bồn
Bế Văn Sắt
Tày
Hoà An, Cao Bằng

8
Tô Văn Cắm
Tiến Lực
Tày
Nguyên Bình, Cao Bằng

9
 Nguyễn Văn Cang
Thu Sơn
Tày
Hoà An, Cao Bằng

10
Nguyễn Văn Cơ
Đức Cường
Kinh
Hoà An, Cao Bằng

11
Trần Văn Cù
Trương Đắc
Tày
Nguyên Bình, Cao Bằng

12
Hoàng Văn Củn
Quyền, Thịnh
Tày
Võ Nhai, Thái Nguyên

13
Võ Văn Dãnh
Luân
Kinh
Tuyên Hoá, Quảng Bình

14
Tô Vũ Dâu
Thịnh Nguyên
Tày
Hoà An, Cao Bằng

15
Dương Văn Dấu
Đại Long
Nùng
Hà Quảng, Cao Bằng

16
Chu Văn Đế
Nam
Tày
Nguyên Bình, Cao Bằng

17
Nông Văn Kiến
Liên